Το Πρόγραμμά μας

Έτσι μπορούμε να κάνουμε τον Δήμο Ωραιοκάστρου καλύτερο!

Μας αξίζει ένας Δήμος Καθαρός που δε στοιβάζει τα σκουπίδια αλλά τα ανακυκλώνει!

Image
Αλλάζουμε το μοντέλο οργάνωσης της καθαριότητας, με σκοπό να παρέχουμε καλύτερες υποδομές, σύγχρονες υπηρεσίες καθαριότητας με χαμηλότερο κόστος.
 • Καταρτίζουμε για πρώτη φορά, κοστολογημένο επιχειρησιακό σχέδιο καθαριότητας και ανακύκλωσης.
 • Ανασχεδιάζουμε τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων.
 • Αναβαθμίζουμε τον στόλο των απορριμματοφόρων.
 • Αντικαθιστούμε και επανασχεδιάζουμε το δίκτυο των κάδων όλων των τύπων.
 • Αυξάνουμε το δίκτυο των βυθιζόμενων κάδων.
 • Εφαρμόζουμε πρόγραμμα τακτικής πλύσης του εξοπλισμού συλλογής.
 • Εφαρμόζουμε ειδικά προγράμματα αποκομιδής για εμπορικές περιοχές, για ογκώδη απορρίμματα και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Αναπτύσσουμε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση, συλλογή, μεταφορά αλλά και την εξοικονόμηση πόρων του συστήματος καθαριότητας.
Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της καθαριότητας. Ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα τους με όλα τα μέσα και φροντίζουμε να εργάζονται με ασφάλεια.
 • Με προγραμματισμό και έλεγχο, αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό το διαθέσιμο προσωπικό καθαριότητας.
 • Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό καθαριότητας και εργασιακής ασφάλειας.
 • Ενισχύουμε το προσωπικό καθαριότητας.
 • Στοχοθετούμε, εκπαιδεύουμε το σύνολο των στελεχών και εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας.
Εφαρμόζουμε νέες μεθόδους, αναπτύσσουμε νέες συνήθειες με στόχο την ανακύκλωση και τη κυκλική οικονομία. Συνεργαζόμαστε με Πανεπιστήμια, Φορείς και τον Ιδιωτικό τομέα και αξιοποιούμε στο έπακρο τα απόβλητα του Δήμου.
 • Αυξάνουμε την προσπάθεια ανακύκλωσης.
 • Τοποθετούμε σύγχρονα Πράσινα Σημεία και Γωνιές σε κάθε τοπική κοινότητα.
 • Καθαρίζουμε τις παράνομες χωματερές και δημιουργούμε σε κάθε Δημοτική Ενότητα Πράσινο σημείο συλλογής ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών.
 • Διαθέτουμε δωρεάν κάδους οικιακής κομποστοποίησης.
 • Δημιουργούμε δίκτυο διαλογής των απορριμμάτων στη πηγή.

Μας αξίζει ένας Δήμος που σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον!

Image
Επενδύουμε σε έργα προσανατολισμένα στη προστασία του περιβάλλοντος
 • Αυξάνουμε τους χώρους πρασίνου και τις δενδροφυτεύσεις.
 • Αντικαθιστούμε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως με λαμπτήρες led.
 • Αξιοποιούμε την ηλιακή παραγωγή ενέργειας σε κτίρια του Δήμου, σε αθλητικές εγκαταστάσεις και μηδενίζουμε το ενεργειακό αποτύπωμα των κτιρίων του Δήμου.
 • Προχωράμε σε μελέτη συμπαραγωγής δημοτικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Επενδύουμε σε έργα προσανατολισμένα στη προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Θωρακίζουμε τη Δασική και Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου μας.
 • Δημιουργούμε δίκτυο δεξαμενών όμβριων υδάτων που αφενός θα προστατεύουν τις περιοχές από πιθανές πλημμύρες, αφετέρου θα αξιοποιούνται προληπτικά και επεμβατικά για πυροπροστασία.
 • Σε συνεργασία με τη Πυροσβεστική Υπηρεσία προτείνεται η δημιουργία φυσικών αντιπυρικών φρακτών, ζώνες ανάσχεσης και ενίσχυση του δικτύου κρουνών πυρόσβεσης εντός των δασικών εκτάσεων.
 • Υλοποιούμε τακτικό πρόγραμμα και εθελοντικές δράσεις αποψίλωσης και καθαρισμού των δασικών μας εκτάσεων.
 • Εκτελούμε έργα διάνοιξης νέων πράσινων διαδρομών που θα διασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση αλλά και τη βέλτιστη διαχείριση του δάσους μας.
 • Καθαρίζουμε και εμβαθύνουμε τα ρέματα.
 • Καθαρίζουμε και συντηρούμε τις σχάρες απορροής υδάτων.
 • Ενισχύουμε με κατάλληλα υλικοτεχνικά μέσα τις εθελοντικές οργανώσεις του Δήμου μας.
Σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις και μέσα από την αξιοποίηση του νόμου ΑΡΓΟΥΣ δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για φροντίδα, αγάπη και ασφάλεια των αδέσποτων του Δήμου μας.
 • Δημιουργούμε κέντρο προσωρινής διαμονής των αδέσποτων.
 • Ενημερώνουμε, ευαισθητοποιούμε και υποστηρίζουμε τον θεσμό της εθελοντικής υιοθεσίας, δίνοντας κίνητρα στους κατοίκους του Δήμου μας.
 • Συγκεντρώνουμε τα αδέσποτα, εξετάζονται από τους κτηνιάτρους, τοποθετούμε σήμανση ότι το ζώο είναι εμβολιασμένο.
 • Δημιουργούμε μητρώο αδέσποτων.
 • Ενισχύουμε τα πρόγραμμα στείρωσης.
 • Επεμβαίνουμε δυναμικά στις περιπτώσεις εγκατάλειψης και κακοποίησης.
Μας αξίζει ένας Δήμος που φροντίζει τα αδέσποτα!

Σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις και μέσα από την αξιοποίηση του νόμου ΑΡΓΟΥΣ δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για φροντίδα, αγάπη και ασφάλεια των αδέσποτων του Δήμου μας.
• Δημιουργούμε κέντρο προσωρινής διαμονής των αδέσποτων.
• Ενημερώνουμε, ευαισθητοποιούμε και υποστηρίζουμε τον θεσμό της εθελοντικής υιοθεσίας, δίνοντας κίνητρα στους κατοίκους του Δήμου μας.
• Συγκεντρώνουμε τα αδέσποτα, εξετάζονται από τους κτηνιάτρους, τοποθετούμε σήμανση ότι το ζώο είναι εμβολιασμένο.
• Δημιουργούμε μητρώο αδέσποτων.
• Ενισχύουμε τα πρόγραμμα στείρωσης.
• Επεμβαίνουμε δυναμικά στις περιπτώσεις εγκατάλειψης και κακοποίησης.

Μας αξίζει ένας Δήμος Ασφαλής!
Αντιμετωπίζουμε την παραβατικότητα!

Image
Η αύξηση της εγκληματικότητας άγγιξε το 40%. Επαναφέρουμε το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους του Δήμου Ωραιοκάστρου σε όλους τους βασικούς τομείς ασφάλειας

Ο Δήμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα κρατικά όργανα που είναι υπεύθυνα για την αστυνόμευση της πόλης, μπορεί όμως να βελτιώσει τις υποδομές που θα αυξήσουν έμμεσα τα επίπεδα ασφάλειας.

 • Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας με στόλο 3 περιπολικών και 16 εργαζομένων , και ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλεια με στόχο τη συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας με την Ελληνική Αστυνομία για τη δημιουργία Κέντρου Ελέγχου Ασφάλειας.
 • Αυξάνουμε τη περιφρούρηση στους κοινόχρηστους χώρους, στα δημοτικά κτίρια και στη βιομηχανική περιοχή.
 • Διεκδικούμε, περαιτέρω φύλαξη από την Ελληνική Αστυνομία.
 • Ενισχύουμε οικονομικά και τεχνικά τις εθελοντικές ομάδες προστασίας.
 • Ενισχύουμε τη φωταγώγηση και τοποθετούμε νέους στύλους φωτισμού με σύγχρονους λαμπτήρες (led) σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα.
 • Λειτουργούμε επί 24 ωρου γραμμή καταγγελιών παραβατικότητας.
 • Ενεργοποιούμε ψηφιακή εφαρμογή αποκατάστασης βλαβών ηλεκτροφωτισμού και προβλημάτων ασφαλείας.
 • Φύλαξη όλων των δημοτικών κτιρίων.
Ενισχύουμε την οδική ασφάλεια και τις μετακινήσεις
 • Δημιουργούμε κυκλικούς κόμβους κυκλοφορίας.
 • Εκτελούμε έργα ποιοτικής ασφαλτόστρωσης, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου.
 • Συντηρούμε και αποκαθιστούμε τις φθορές στο σύνολο των πεζοδρομιών του Δήμου μας.
 • Προχωράμε στη μελέτη και την επέκταση νέων πεζοδρομίων.
 • Χαράσσουμε και σηματοδοτούμε ασφαλείς σχολικές διαδρομές για όλα τα σχολεία.
 • Τοποθετούμε επιβραδυντικά, εγκεκριμένα στοιχεία οδικής ασφάλειας και σήμανσης, σε σχολεία και σε οδούς.
 • Βελτιώνουμε και αποκαθιστούμε την οδοποιία της Βιομηχανικής Περιοχής.
 • Υλοποιούμε έργα αποκατάστασης διάνοιξης, καθαρισμού της αγροτικής οδοποιίας καθώς και ασφαλτόστρωσης των κεντρικών αγροτικών οδοποιών στις Δ.Ε Μυγδονίας και Δ.Ε Καλλιθέας.
 • Ενεργοποιούμε ψηφιακή εφαρμογή για την άμεση αποκατάσταση των οδικών βλαβών.

Προστατεύουμε και Ενισχύουμε τη Δημόσια Υγεία!

Image
Φροντίζουμε άμεσα για τα αυτονόητα! Το θέμα του νερού στις περιοχές της Μυγδονίας και της Καλλιθέας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα
 • Επισπεύδουμε το έργο ύδρευσης και σύνδεσης με το δίκτυο της Δ.Ε Ωραιοκάστρου στη Δ.Ε Μυγδονίας και προχωράμε σε νέες γεωτρήσεις στη Δ.Ε Καλλιθέας.
 • Βελτιώνουμε το δίκτυο ύδρευσης στο Ωραιόκαστρο.
 • Μεταφέρουμε πόσιμο νερό στις Δημοτικές Ενότητες που πλήττονται.
 • Έως την τεχνική επίλυση του προβλήματος του νερού χρηματοδοτούμε μέσα από τη μείωση των δημοτικών τελών ύδρευσης την αγορά πιστοποιημένων για νιτρικά φίλτρων νερού.
 • Τοποθετούμε ειδικά φίλτρα νερού στις σχολικές μονάδες.
 • Αποκαθιστούμε άδικες χρεώσεις που επέβαλε η διοίκηση του απερχόμενου Δημάρχου.
 • Οργανώνουμε και λειτουργούμε σε 24ωρη βάση συνεργεία αποκατάστασης βλαβών.
 • Πραγματοποιούμε αναλύσεις νερού ανά δύο μήνες και τις δημοσιεύουμε για την ενημέρωση των κατοίκων μας.
Αποχέτευση! Καταργούμε τις αδικίες και συνδέουμε στο δίκτυο νέες περιοχές
 • Ολοκληρώνουμε τα έργα σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης περιοχών της Δ.Ε Καλλιθέας και Δ.Ε Μυγδονίας.
 • Καταργούμε τα άδικα τέλη αποχέτευσης σε όσες κατοικίες δεν είναι συνδεδεμένες στο αποχετευτικό δίκτυο.
Μας αξίζουν ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας!
 • Στην περιοχή «ΑΛΩΝΙΑ» δημιουργούμε Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) προκειμένου να απευθύνονται οι πολίτες για τη πρόληψη και αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων υγείας.
 • Εκσυγχρονίζουμε τα δημοτικά ιατρεία, με ιατρικό εξοπλισμό και ιατρικές ειδικότητες, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι του Δήμου μας.
 • Δημιουργούμε νέα δημοτικά ιατρεία και αυξάνουμε τα προγράμματα επίσκεψης των Αγροτικών Ιατρών στις τοπικές μας κοινότητες.
 • Ενισχύουμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για υπηρεσίες φροντίδας και νοσηλείας.
Image

Μας αξίζει ένας Δήμος με ισχυρή Κοινωνική Πολιτική!

Image

Αυξάνουμε τη Κοινωνικότητα και την Εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου Ωραιοκάστρου
Ιδρύουμε ενδοδημοτική συγκοινωνία στο Δήμο μας. Από το πρώτο εξάμηνο της ανάληψης των καθηκόντων μας, θα γίνει πραγματικότητα ένα πάγιο αίτημα όλων των συμπολιτών μας.

 • Ενώνουμε όλους τους οικισμούς του Δήμου μας με την πόλη του Ωραιοκάστρου και αντίστροφα και συμβάλλουμε στην κοινωνική συνοχή του τόπου μας.
 • Επιτυγχάνουμε την τόνωση της τοπικής οικονομίας και λύνουμε σημαντικά προβλήματα των Δημοτών μας.
 • Εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας ανεξάρτητα από την ηλικία, τις οικονομικές δυνατότητες ή τις κινητικές τους ικανότητες.
 • Αυξάνουμε την εμπορική κίνηση σε όλο το Δήμο Ωραιοκάστρου.
Image

Φροντίζουμε το ίδιο όλους τους συμπολίτες μας!

Είμαστε δίπλα στα άτομα που καταπιέζονται ,στα άτομα με ειδικές ανάγκες , στους ηλικιωμένους στους ανέργους, στους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και όσους έχουν ανάγκη από κοινωνική πρόνοια

Προχωράμε στη δημιουργία Κέντρου Γυναικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας. Το Κέντρο Γυναικών θα στελεχωθεί από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Νομικό Σύμβουλο.

 • Υποστηρίζουμε τις Γυναίκες που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας ή διάκρισης.
 • Παρέχουμε ενημέρωση, εξειδικευμένη πληροφόρηση, κοινωνική, ψυχολογική, νομική και εργασιακή υποστήριξη.
 • Όποτε απαιτείται παραπέμπουμε τις Γυναίκες σε ξενώνες φιλοξενίας, νοσοκομεία, αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές.

Δημιουργούμε Ίδρυμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος στενότερης συνεργασίας των κοινωνικών δομών του Δήμου Ωραιοκάστρου με φιλανθρωπικές οργανώσεις και στόχο τη διεύρυνση των παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και την προώθησή τους για επανένταξη στον παραγωγικό ιστό, την καταγραφή και τη στήριξη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών και της εκκλησίας.

Image
Στηρίζουμε τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες!

Δημιουργούμε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

 • Ενισχύουμε τη δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον.
 • Βοηθάμε στην κινητική ανάπτυξη.
 • Ενισχύουμε τις κοινωνικές δεξιότητες και την ατομική εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης.
 • Υποστηρίζουμε τις οικογένειες.

Εξασφαλίζουμε την πρόσβασιμότητα και την κινητικότητα των ΑμΕΑ.

Στηρίζουμε τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα!

Ιδρύουμε το «Κέντρο Γυναικών Ωραιοκάστρου» με στόχο την υποστήριξη των γυναικών στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

 • Παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής και ενημέρωσης, επανένταξη στη εργασία και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Παρέχουμε συμβουλευτική και υποστήριξη στην ίδρυση επιχειρήσεων και Γυναικείων Συνεταιρισμών.
Στηρίζουμε τους γονείς!
 • Εκσυγχρονίζουμε τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.
 • Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε τις δομές ΚΔΑΠ, ως θεσμό και πυλώνα κοινωνικής πολιτικής για το παιδί και την οικογένεια.
 • Κατασκευάζουμε ασφαλής Παιδικές Χαρές Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών και με υποδομές για παιδιά AμεΑ.
Στηρίζουμε τους Ανέργους!
 • Οργανώνουμε «Παρατηρητήριο Εργασίας».
 • Δίνουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις του Δήμου μας προκειμένου να προσλάβουν και να διατηρήσουν άνεργα άτομα από τον Δήμο Ωραιοκάστρου.
 • Προχωράμε σε προγράμματα δια βίου μάθησης, προκειμένου να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να ανταποκρίνονται στις διαρκείς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς.
Στηρίζουμε τη Τρίτη Ηλικία!
 • Δημιουργούμε νέα, και εκσυγχρονίζουμε τα υπάρχοντα Κ.Α.Π.Η, σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου.
 • Δημιουργούμε Κέντρα Ημερήσια Φιλοξενίας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η).
 • Στηρίζουμε τις ανάγκες ψυχαγωγίας με προγράμματα επισκέψεων σε Μουσεία και θεατρικές παραστάσεις.
 • Προχωράμε σε προγράμματα ήπιας κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες.

Δημιουργούμε προϋποθέσεις για πρωταγωνιστές στην Παιδεία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό!

Image

Σήμερα οι υποδομές παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων του Δήμου Ωραιοκάστρου!


Παιδεία και Σχολικές Μονάδες

 Ολοκληρώνουμε, ανακαινίζουμε και αναβαθμίζουμε με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή τις σχολικές μας μονάδες του Δήμου μας.

Πρωτοπορώντας εντάσσουμε στον σχεδιασμό μας τα Ανοικτά Λαϊκά Πανεπιστήμια

 • Δίνουμε πρόσβαση στους ενήλικες στη Πανεπιστημιακή Γνώση, με έγκριτους Καθηγητές και σε σημαντικούς τομείς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 • Ενισχύουμε την αυτομόρφωση και τη διαρκή αυτοβελτίωση.
 • Παρέχουμε αναγνωρισμένη εκπαίδευση, κατάρτιση, ένταξη και δικτύωση των σπουδαστών σε ένα περιβάλλον μάθησης.


Image
Αθλητικές Υποδομές

Σήμερα οι αθλητικές εγκαταστάσεις αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων του Δήμου μας.
Δημιουργούμε νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, ανακαινίζουμε και αναβαθμίζουμε τις υπάρχουσες

 • Κατασκευάζουμε γήπεδα 7x7 με συνθετικό τάπητα στο Παλαιόκαστρο και στη Γαλήνη.
 • Αναπλάθουμε και αναβαθμίζουμε τις υποδομές στο Γήπεδο Ωραιοκάστρου στην οδό Σταδίου. Τοποθετούμε συνθετικό τάπητα και διαμορφώνουμε το γήπεδο για να δημιουργηθεί χώρος αθλημάτων στίβου.
 • Κάνουμε άμεση παρέμβαση, διεκδικούμε για χρήση αθλητικών δραστηριοτήτων και αναβαθμίζουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ.
 • Κατασκευάζουμε ανοικτά γήπεδα Μπάσκετ στο Κονταξοπούλειο.
 • Δημιουργούμε ευέλικτο εσωτερικό διαχωρισμό στο Κονταξοπούλειο για να μπορεί να φιλοξενούνται ταυτόχρονα αθλήματα.
 • Προχωράμε στη μελέτη για κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο 1ο Γυμνάσιο, 1ο & 2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου.
 • Μετατρέπουμε το ανοικτό κολυμβητήριο του Ωραιοκάστρου σε κλειστό για να λειτουργεί όλες τις ημέρες του χρόνου. Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου τοποθετούμε ειδικά προστατευτικά διατήρησης της θερμοκρασίας νερού, για να χρησιμοποιείται το κολυμβητήριο και τον χειμώνα.
 • Βελτιώνουμε ενεργειακά το κολυμβητήριο με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Ενισχύουμε με διαφανείς διαδικασίες, οικονομικά και με εξοπλισμό τα αθλητικά σωματεία του Δήμου.

Πολιτισμός

Επενδύουμε και Υποστηρίζουμε τους Ανθρώπους του Πολιτισμού και των Τεχνών
 • Αναβαθμίζουμε ενεργειακά τα πολιτιστικά κέντρα του Δήμου μας.
 • Δημιουργούμε τοπικό μητρώο δημιουργών και καλλιτεχνών κάθε είδους τέχνης και αξιοποιούμε τους καλλιτέχνες και δημιουργούς μας στις εκδηλώσεις του Δήμου.
 • Δημιουργούμε ενιαίο φορέα διαχείρισης Πολιτιστικών συλλόγων με σκοπό τη διατήρηση, ενίσχυση και προώθηση των τοπικών εθίμων, εορτών και εκδηλώσεων.
 • Οργανώνουμε τμήματα χορωδίας και παιδικής ομάδας Θεάτρου.
 • Οργανώνουμε σταθερές εποχικές Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις σε όλο το Δήμο.
Για τη Νέα Γενιά

Τα ζητήματα των νέων μπαίνουν στη πρώτη γραμμή. Η επαφή, η επικοινωνία αλλά και η προτεραιοποίηση των θεμάτων της νέας γενιάς αποτελούν προτεραιότητα.

 • Δημιουργούμε Κέντρα Νεότητας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου.
 • Εξοπλίζουμε τα Κέντρα Νεότητας με υλικοτεχνική υποδομή για να μπορούν οι νέοι μας να ψυχαγωγούνται και να απασχολούνται δημιουργικά.
 • Αναπτύσσουμε ιστοσελίδα για την πληροφόρηση των νέων για ευκαιρίες, προγράμματα, δράσεις , εργασία, Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών και καλά παραδείγματα από παιδιά της τοπικής μας κοινωνίας.
 • Θεσμοθετούμε τη διαβούλευση με τους νέους με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων.
 • Προσδιορίζουμε συγκεκριμένη ετήσια δαπάνη από τον προϋπολογισμό, για την υποστήριξη νεανικών δράσεων.
 • Διαμορφώνουμε συνθήκες συμμετοχής των νέων στον εθελοντισμό, στα κοινά και τη κοινωνική ζωή του τόπου μας.
 • Αξιοποιούμε τα “Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής”, καθώς και τα προγράμματα “Εrasmus +”
 • Αξιοποιούμε το “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης” και χρηματοδοτούμε νεανικές δράσεις.
 • Πιστοποιούμε τον Δήμο μας ως σημείο πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Eurodesk” του επίσημου δικτύου πληροφόρησης για νέους.
Προετοιμάζουμε τους νέους μας για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα
 • Οργανώνουμε ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού και ημέρες καριέρας.
 • Δημιουργούμε webinar με επαγγελματίες για την ενημέρωση και καθοδήγηση των νέων για κάθε κλάδο στην αγοράς εργασίας.
 • Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα “Erasmus για την επιχειρηματικότητα” που δίνει τη δυνατότητα σε νέους να εργαστούν σε επιχειρήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δημιουργούμε «Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων» για να φιλοξενηθούν έως και 30 νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) για χρονικό διάστημα 24 μηνών.
 • Δίνουμε κίνητρα μέσα από το Παρατηρητήριο Εργασίας του Δήμου σε επιχειρήσεις για τη πρόσληψη νέων παιδιών του Δήμου μας.
Image

Με μεγάλες παρεμβάσεις αλλάζουμε την εικόνα του Δήμου Ωραιοκάστρου!

Image
Ζούμε σε έναν από τους πιο όμορφους Δήμους της Ελλάδας, αλλά οι τεχνικές αστοχίες και η απραξία έργων από τις προηγούμενες δημοτικές διοικήσεις δημιούργησαν μια εικόνα εγκατάλειψης του Δήμου μας. Ο συνδυασμός των φυσικών, πολιτισμικών και ιστορικών πόρων μας αποτελεί τον νέο πυλώνα της αναπτυξιακής μας στρατηγικής.

Αναβαθμίζουμε την περιοχή “ΑΛΩΝΙΑ”

 • Δημιουργούμε ένα ενιαίο δημόσιο χώρο πρασίνου, με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, αποτελούμενο από μια υπέροχη πλατεία με σιντριβάνι, αναψυκτήριο, ποδηλατόδρομο, παιδική χαρά και πεζόδρομο.
 • Κατασκευάζουμε μικρό θέατρο με ανοιγόμενη σκεπή και με φωτοβολταϊκά.
 • Κατασκευάζουμε Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ).
Image
Μεταμορφώνουμε τη Λίμνη «Παναγιώτης Ισχνόπουλος» σε Πολυλειτουργικό πάρκο
 • .Δημιουργούμε ένα νέο πόλο έλξης, συνδέουμε την λίμνη “Παναγιώτης Ισχνόπουλος” με το πάρκο “Καλόγερος”.
 • Εντάσσουμε σε Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τη κατασκευή υποδομών επίσκεψης και διαδρομής της λίμνης.
 • Βελτιώνουμε και αναβαθμίζουμε τους χώρους αναψυχής, τους κάνουμε περισσότερο ελκυστικούς με παιδικές χαρές, πάρκο άθλησης και χώρους BBQ.
 • Προχωράμε στη μελέτη και κατασκευή αναψυκτήριου.
 • Φροντίζουμε για τη καθημερινή καθαριότητα και προστασία της λίμνης.
 • Συμβάλουμε στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας της.
Αξιοποιούμε τα μοναδικά ιαματικά χαρακτηριστικά της Λίμνης “Πικρολίμνη”
 • Αυξάνουμε την αξία του Δήμου Ωραιοκάστρου και αναζωογονούμε τις τοπικές κοινωνίες.
 • Προχωράμε άμεσα στη μελέτη και κατασκευή μιας πρότυπης μονάδας ιαματικών λουτρών στην Πικρολίμνη.
 • Δημιουργούμε στους χώρους της λίμνης Πικρολίμνη, υποδομές ψυχαγωγίας, εστίασης, εκπαίδευσης και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 • Εκπαιδεύουμε τη τοπική κοινωνία και ενισχύουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα δημιουργώντας ένα γυναικείο συνεταιρισμό για τη δημιουργία και προώθηση προϊόντων υγείας και ευεξίας που προέρχονται από τα μοναδικά ποιοτικά υλικά της λίμνης.
Image
Αναδεικνύουμε το Ωραιόκαστρο ως έναν τουριστικό προορισμό

• Στον Ορεινό μας όγκο, δημιουργούμε ένα εκτεταμένο δίκτυο αρχαιολογικού, περιπατητικού και ποδηλατικού προορισμού.
• Το δίκτυο θα περικλείει και θα έχει ως σημεία αναφοράς όχι μόνο χώρους με φυσικό κάλος αλλά κυρίως χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος όπως ενδεικτικά είναι:
- Το νεκροταφείο της αρχαίας πόλης της Λητής, με τον Μακεδονικό τάφο.
- Τους δυο αρχαίους οικισμούς της Νέας Φιλαδέλφειας.
- Το συμμαχικό νοσοκομείο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην περιοχή του Πενταλόφου.
- Τα οχυρωματικά έργα του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου.
- Την έδρα του Ελληνικού Γενικού Στρατηγείου κατά την μάχη του Κιλκίς (1913), στο Μελισσοχώρι.
• Προχωράμε στη συντήρηση και αναβάθμιση του μονοπατιού του Downhill.


Επενδύουμε στη δημιουργική απασχόληση και υλοποιούμε επισκέψιμο βοτανικό κήπο στο Ωραιόκαστρο
• Η ενέργεια συνδέεται με την δημιουργική απασχόληση εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων αλλά και στην μακροχρόνια αυτοτροφοδότηση δημοτικών κτιρίων με καλλωπιστικά φυτά.

Υποστηρίζουμε τη Τοπική μας Οικονομία!

Ενισχύουμε τις υποδομές στις βιομηχανικές περιοχές
• Συντηρούμε την οδοποιία, τον φωτισμό και συνεισφέρουμε στην ασφάλεια των βιομηχανικών περιοχών του Δήμου μας.

• Δημιουργούμε οργανωμένους χώρους που προσφέρουν όλες τις αναγκαίες υποδομές και το κατάλληλο περιβάλλον ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
• Σταδιακά, μειώνουμε τα δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων κατά 20%.
Αναπτύσσουμε και προωθούμε τις τοπικές μας επιχειρήσεις
• Προχωράμε ταχύτατα τις διαδικασίες της υλοποίησης του OPEN MALL.
• Δημιουργούμε νέες θέσεις Parking στο Ωραιόκαστρο.
• Ενισχύουμε τουριστικά το Δήμο και αυξάνουμε την επισκεψιμότητα.
• Προωθούμε την τοπική αγορά.
Δίνουμε ανάσα στην Αγροτική και Κτηνοτροφική Οικονομία
• Ιδρύουμε στο Δήμο γραφείο υποστήριξης ανάπτυξης και διασύνδεσης Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Οικονομίας.
• Μειώνουμε τα δημοτικά τέλη των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων κατά 50%.
• Προχωράμε άμεσα σε ενέργειες για την αναγνώριση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων στο σύστημα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (π.χ. Αυγά Νεοχωρούδας).
• Προβάλουμε και προωθούμε τα τοπικά προϊόντα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
• Καθιερώνουμε εκδηλώσεις γευσιγνωσίας με έμφαση στην παραδοσιακή κουζίνα.
• Διοργανώνουμε ενημερωτικά σεμινάρια επιμόρφωσης.

Image

Μας αξίζει ένας Δήμος, υγιής οικονομικά που λειτουργεί με διαφάνεια!

Image
Bάζουμε τέλος στην αναξιοκρατία και στην αδιαφάνεια. Επαναφέρουμε την ισότητας και τη διαφάνεια στα οικονομικά και στις προσλήψεις στον Δήμο Ωραιοκάστρου.

Ακολουθούμε στη διακυβέρνησή μας μία πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία στη διαχείριση των οικονομικών των προμηθειών και των προσλήψεων
• Τηρούμε απόλυτα και αυστηρά τη νομοθεσία.
• Μειώνουμε δραστικά τις απευθείας αναθέσεις κατά 90% και εξοικονομούμε πόρους 485.200€ ετησίως.
• Λειτουργούμε με διαφάνεια, δημοσιότητα και έλεγχο των προμηθειών και των εκτελούμενων έργων.
• Συγκρατούμε τις λειτουργικές δαπάνες στις απολύτως απαραίτητες.
• Εξασφαλίζουμε όλα τα έσοδα του Δήμου.
• Δίνουμε ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις.
• Καθιερώνουμε αξιοκρατικά κριτήρια προσλήψεων για κάθε θέση εργασίας.
• Δημιουργούμε δια παραταξιακή επιτροπή προσλήψεων.

Ιδρύουμε στο Δήμο Ωραιοκάστρου Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την άμεση διεκδίκηση πόρων από Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Μας αξίζει ένας Δήμος που σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον!

Image
Επενδύουμε σε έργα προσανατολισμένα στη προστασία του περιβάλλοντος

• Αυξάνουμε τους χώρους πρασίνου και τις δενδροφυτεύσεις.
• Αντικαθιστούμε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως με λαμπτήρες led.
• Αξιοποιούμε την ηλιακή παραγωγή ενέργειας σε κτίρια του Δήμου, σε αθλητικές εγκαταστάσεις και μηδενίζουμε το ενεργειακό αποτύπωμα των κτιρίων του Δήμου.
• Προχωράμε σε μελέτη συμπαραγωγής δημοτικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Επενδύουμε σε έργα προσανατολισμένα στη προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων


• Θωρακίζουμε τη Δασική και Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου μας.
• Δημιουργούμε δίκτυο δεξαμενών όμβριων υδάτων που αφενός θα προστατεύουν τις περιοχές από πιθανές πλημμύρες, αφετέρου θα αξιοποιούνται προληπτικά και επεμβατικά για πυροπροστασία.
• Σε συνεργασία με τη Πυροσβεστική Υπηρεσία προτείνεται η δημιουργία φυσικών αντιπυρικών φρακτών, ζώνες ανάσχεσης και ενίσχυση του δικτύου κρουνών πυρόσβεσης εντός των δασικών εκτάσεων.

• Υλοποιούμε τακτικό πρόγραμμα και εθελοντικές δράσεις αποψίλωσης και καθαρισμού των δασικών μας εκτάσεων.
• Εκτελούμε έργα διάνοιξης νέων πράσινων διαδρομών που θα διασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση αλλά και τη βέλτιστη διαχείριση του δάσους μας.
• Καθαρίζουμε και εμβαθύνουμε τα ρέματα.
• Καθαρίζουμε και συντηρούμε τις σχάρες απορροής υδάτων.
• Ενισχύουμε με κατάλληλα υλικοτεχνικά μέσα τις εθελοντικές οργανώσεις του Δήμου μας.

Μας αξίζει ένας Δήμος που φροντίζει τα αδέσποτα!

Σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις και μέσα από την αξιοποίηση του νόμου ΑΡΓΟΥΣ δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για φροντίδα, αγάπη και ασφάλεια των αδέσποτων του Δήμου μας.
• Δημιουργούμε κέντρο προσωρινής διαμονής των αδέσποτων.
• Ενημερώνουμε, ευαισθητοποιούμε και υποστηρίζουμε τον θεσμό της εθελοντικής υιοθεσίας, δίνοντας κίνητρα στους κατοίκους του Δήμου μας.
• Συγκεντρώνουμε τα αδέσποτα, εξετάζονται από τους κτηνιάτρους, τοποθετούμε σήμανση ότι το ζώο είναι εμβολιασμένο.
• Δημιουργούμε μητρώο αδέσποτων.
• Ενισχύουμε τα πρόγραμμα στείρωσης.
• Επεμβαίνουμε δυναμικά στις περιπτώσεις εγκατάλειψης και κακοποίησης.

Image

Μας αξίζει να ζούμε καλύτερα

Μας αξίζει να κάνουμε τον Δήμο μας καλύτερο.

Έχουμε εμπειρία και σχέδιο. Ενωμένοι, δείχνουμε την αγάπη για τον τόπο μας και ψηφίζουμε για ένα Δήμο Σύγχρονο, Φιλικό και Ασφαλή.

Μας αξίζει να ζούμε καλύτερα!

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Λεωφόρος Δημοκρατίας 46 - Ωραιόκαστρο

ΤΚ: 57013

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6906408066

e-mail: [email protected]